Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Pivovar - výroba sladu, piva a nealkoholických nápojov Krušovská 2092 370990106 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. , Pivovarská 9, Veľký Šariš, 08221
Výroba sladu a piva - Pivovar Šariš, a.s. Pivovarská 9, Veľký Šariš, 082 21 570770105 6. 4. bod b) 2. IŽP Košice Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. , Pivovarská 9, Veľký Šariš, 08221